Més animals pasturants, menys incendis forestals

Projecte agroecològic de producció de carn lligat a la prevenció d’incendis forestal. El nostre ramat pastura durant tot el dia transformant la vegetació que mengen amb carn, llet, llana i fems.Comentaris