Què és això de la silvopastura?

Projecte agroecològic de producció de carn lligat a la prevenció d’incendis forestal.L’abandonament de les feines rurals ha anat acompanyat d’un abandonament del bosc afavorint un creixement excessiu de la vegetació que en cas d’incendi fa molt difícil i costos l’extinció d’aquests. Aquest fet lligat al canvi climàtic; menys pluges i més temperatures fa que hi hagi més incendis i més virulents.
La silvopasturan consisteix en que els animals pasturin als boscos, torrents, rieres, corriols, als voltants de les cases etc. sense gastar gastar combustible ni fer soroll.

Comentaris