La reproducció del ramat

Projecte agroecològic de producció de carn lligat a la prevenció d’incendis forestal.

Fotos: Antonio Ron i Inés Butrón

Els nostres animals pareixen només  un cop l'any.
Les cabres solen parir de setembre a octubre, per tal que puguem tenir cabrits per Nadal i  les ovelles  pareixen entre febrer i març, per tal de tenir xais a la primavera.
Fem servir uns "mandils" que funcionen com a preservatiu -aquest és un mètode molt antic-, per tal de que els mascles puguin estar tot l'any pasturant amb tot el ramat però no puguin muntar les 
femelles.


Fotos: Antonio Ron i Inés Butrón

Fotos: Antonio Ron i Inés Butrón

Quan volem fer parir, 5 mesos abans els hi traiem el "mandil" per tal que cobreixin. Així podem concentrar tota la feina dels parts i del repartiment de la carn. 
No és un mètode 100% efectiu, doncs de vegades  s'els hi cau el mandil (passen una nit  boja), tenint parts fora de les temporades establertes. 

Al nostre ramat no li suministrem ni hormones, ni utilitzem la inseminació artificial com a sistema de reproducció.

Comentaris