Els gats també treballen!

Projecte agroecològic de producció de carn lligat a la prevenció d’incendis forestal.


La PuçaA Remugabosc tenim dues super gates; la Felissa, la mare. I la Puça, la filla. 
Avui la Felissa ha caçat un ratolí i li ha donat a la Puça. Mentre la Puça juga, apren a caçar. 

 Les nostres gates aconsegueixen tenir els ratolins a ratlla i mantenir l'ordre en el corral.

Comentaris